TB_case

Tyresö bostäder AB skapar dialog med hjälp av Kundos produkter!

Relationen med de boende är nummer ett för Tyresö Bostäder. Kundo gör dialogen enklare mellan medarbetare och boende.

Vill man på sikt kunna upprätthålla en bra dialog med hyresgästerna via mail så fungerar det inte att jobba med färgmarkeringar, prioriteringsflaggor och manuella uppföljningar.

Tyresö Bostäder har även valt att lansera ett supportforum från Kundo. Detta som ett steg i att öka tillgängligheten på sin kundservice online.

Ladda ner och läs mer om Tyresö bostäder här!